Rehab och träning

Genom Furuboda funktionsrätt erbjuds rehab- och träningsverksamhet för deltagare i folkhögskolan.

En person instruerar en annan i en simbassäng

Behandlingsinsatser för deltagare

Som deltagare på Furuboda folkhögskola i Yngsjö har du möjlighet att ta del av den rehab- och träningsverksamhet som drivs av personalen på Furuboda funktionsrätt. Här finns arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast, sjukgymnastassistent samt badmästare. Vi arbetar tillsammans för att stötta dig i det som du tycker är viktigt, både i klassrummet, i gruppträning och enskild träning.

Eftersom behandlingsinsatser inte ingår i den verksamhet som är statligt finansierad, arbetar vi tillsammans med dig för att hitta andra sätt att bekosta detta. Det kan göras på olika sätt: av hemregionen, hemkommunen eller fondmedel. Du får alltid själv betala en terminsavgift om dina behandlingsinsatser blir finansierade av fondmedel.

Metoder

Här är några exempel på metoder som vi arbetar med:

Cogmed

Cogmed används för att hjälpa dig att under perioder träna upp ditt arbetsminne. Programmet körs via en dator och används främst i kursen På väg igen (PVI) - för dig med förvärvad hjärnskada.

Yoga och basal kroppskännedom

Olika former av yoga och basal kroppskännedom används för att hjälpa dig lära känna och utveckla kroppens olika balans- och rörelsefunktioner. 

Nelms metod

Nelms metod används för att hjälpa dig att hitta din kontroll i vattnet. Träningen utförs i vår varma bassäng tillsammans med badmästare.

AKK och kommunikationsteknik

Vi är ständigt uppdaterade på den senaste utvecklingen inom AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) och kommunikationsteknik.

Kontakta oss för mer information