TAKK/TSS i arbetet

En arbetsplatsanpassad kurs på plats eller på distans

Tre unga kvinnor håller upp handen formad till ett tecken

Om kursen

Information

TSS (tecken som stöd) och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) är två benämningar av samma metod: att förstärka det talade språket med tecken från det svenska teckenspråket. Tecken används för att stärka alla barns språkutveckling men är extra viktig för barn med språksvårigheter.

TAKK är användbart inom många verksamheter, såsom till exempel i skolor, förskolor, dagliga verksamheter och särskilda boenden.

På förfrågan erbjuder nu Furuboda gruppanpassade TAKK-kurser med fokus på specifik djupdykning och flexibilitet.

Exempel på upplägg av kursen TAKK/TSS i arbetet

Arbetsledaren samlar personal i behov av fördjupade TAKK-kunskaper. Nivå avgörs av gruppens behov (grund, fortsättning eller avancerad).

För att erbjuda mesta möjliga anpassning, får deltagare formulera sina egna behov inför kursen. Under kursens gång arbetar deltagare i smågrupper utifrån identifierade behov.

  • Kurstillfällen: Fyra tillfällen med två veckors mellanrum. Däremellan individuella hemuppgifter.
  • Tidsåtgång: Tre timmar per tillfälle
  • Plats: På distans eller i arbetsplatsens lokaler, om det är inom 45 min körning från Furuboda Yngsjö (körersättning tillkommer).
  • Paketpris: Prisförslag ges vid förfrågan.
  • Antal deltagare: Max 20 deltagare

Kursledare

Kursen hålls av leg logoped Elin Vinblad från Furuboda. Elin har tidigare erfarenheter av teckenundervisning inom både förskola, skola och habilitering.

Ladda ner infoblad

Kontaktperson för mer information