Mitt liv, mina ord

Ett medskapande projekt tillsammans med AKK-användare som tar makten över sin kommunikation och sitt ordförråd.

Två bilder med tekniska hjälpmedel

Om projektet

I projektet Mitt liv, mina ord arbetar vi för att människor som använder hjälpmedel för att tala ska få tillgång till ett ordförråd som utvecklas hela livet. De ska också själva kunna spela en aktiv roll vid anpassning och utveckling av sina kommunikationshjälpmedel.

I projektet deltar AKK-användare, assistenter, logopeder från Furuboda och Certec (LTH). Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden.

Läs mer på projektets egen hemsida: Mitt liv, Mina ord – Alla har rätt till ett ordförråd som växer hela livet!

Tre olika bokomslag till böcker om Kom Med - kommunicera med teknik

Omslag till KOM MED – kommunicera med teknik: kursbok, metoder och övningar, samt kommunikationskartor

Kursmaterialet KOM MED togs fram inom projektet Mitt liv, mina ord, med stöd från Allmänna Arvsfonden. I det projektet arbetade vi med samtalshjälpmedel, i nära samarbete med personer som använder sådana hjälpmedel som en viktig del i sin kommunikation. Böckerna går att ladda ner digital här: https://kommed.nu/kom-med-kursmaterial/

För att beställa det tryckta kursmaterialet skriver du ett mejl till info@furuboda.seObservera att beställt material skickas efter hand i mån av tid. Ibland kan skollov och arbetsresor göra att beställningen fördröjs.

Själva böckerna är gratis, men du betalar 115 kronor i frakt- och administrationsavgift om du beställer en uppsättning av kursmaterialet. Du får då KOM MED – kursbok, KOM MED – metoder och övningar och KOM MED – kommunikationskartor. 

Kontaktperson för mer information