Medlemskap

Bli medlem i Föreningen Furuboda! Vi är en ideell förening som startade sin verksamhet 1960 och har ca 2000 medlemmar.

Entrédörr med Furubodas logga ovanför

Medlem i Föreningen Furuboda

Vår verksamhet är inriktad på den enskilda individens utveckling och inkludering i samhället. Vi är en idéburen organisation med siktet inställt på att nå vår vision: "Ansvarstagande och självständiga människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle."

Som icke vinstdrivande organisation har vi ett annat perspektiv än företag och myndigheter. Vi gör ingenting för att skapa vinst eller för att vi måste. Vi gör det för att det behövs och för att vi har engagemang, kompetens och erfarenhet att bidra med.

Att vara medlem

Genom att vara medlem ställer du dig med i arbetet för att nå Furubodas vision - tillsammans blir vi starka i idé och handling. Du är med och skapar viktiga förutsättningar för vår verksamhet och för att driva de frågor vi brinner för. Som medlem fyller du en stor funktion, ditt stöd betyder mycket.

Att vara medlem kostar 120 kr per kalenderår. Som medlem får du medlemstidningen Furuboda.Nu som ges ut fyra gånger per år samt medlemsrabatt på vissa av våra arrangemang, såsom Brasafton.

Bli medlem

Är du intresserad av att bli medlem i Föreningen Furuboda? Varmt välkommen att komma med! Som medlem tar du ställning för vår vision, du får vår tidning Furuboda.Nu fyra gånger per år och medlemspris på vissa arrangemang.

För att bli medlem, betala in medlemsavgiften på 120 kr till plusgiro 900594-3, bankgiro 900-5943 eller Swish 900 59 43. Notera att det är en medlemsavgift, samt namn och personnummer eller adress.

Kontakta oss