Musikverkstan

Spela musik i ett band. Musikverkstan vänder sig till dig som vill spela musik tillsammans i grupp. Du kanske önskar en anpassad läromiljö, kommunikationshjälpmedel, annan teknisk anpassning eller en trygg miljö där du i egen takt kan utforska möjligheter att uttrycka dig musikaliskt.

Kvinna i vitt sjunger

Om kursen

Målsättning

Vi arbetar i grupp mot gemensamma mål och utmaningar, men hela tiden utifrån varje persons förutsättningar och unika möjligheter. Målet är att du under din tid i Musikverkstan får utvecklas och stärka ditt självförtroende genom att utöva musik i grupp, pröva att uppträda på scen och få en ökad förståelse om dig själv och din omgivning.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet för att söka kursen, men du är intresserad och har inom räckhåll att lära dig musicera och spela i ett band.

Arbetsmetod

Genom att spela tillsammans som ett band prövar du dig fram till det instrument, den musiklösning eller röst som passar dig om du inte redan är trygg i detta. Vi bygger upp en repertoar som vi uppträder med. Vi använder iPads och datorer för att spela och skapa: spela in, fotografera, filma och skriva. Varje år genomför vi flera konserter, både på skolan och utanför.

Ämnesplan

Ensemble
Ensemble är att spela tillsammans i ett band och är hjärtat i Musikverkstan. Här får du utrymme att utveckla ditt musicerande tillsammans med andra, med mål att uppträda inför publik och spela in. Vi övar de färdigheter som krävs av en musiker. Vi tränar och utforskar vår röst. Vi använder standardinstrument som piano/synth, gitarr, bas och trummor samt specialanpassade instrument och musiklösningar så som iPad och alternativ datorstyrning. Alla kan vara med och spela!

Bild
Att skapa i bild och form ger utlopp för kreativitet hos var och en och är också en möjlighet att uttrycka tankar och känslor. Detta görs genom att prova på och lära känna olika material och tekniker inom området. Ibland genom gemensamma teman och övningar men också mer individuella uppgifter.

Idrott och simning
Vi provar på olika idrottsaktiviteter i sporthall och styrketräningslokal. Vi arbetar utifrån varje deltagares förmåga och lägger stor vikt vid inkluderande aktiviteter och ökad förståelse för varandras färdigheter och möjligheter. I simhallen tränar vi oss på att röra oss i vatten och utveckla färdigheter och känna oss trygga i vattnet. Vi går också igenom vad som är rimlig hygien och hur kosten påverkar dig.

Kultur & Samspel
Här använder vi olika kulturformer (exempelvis musik, drama eller bild) som ett sätt att öva på det sociala samspelet. Du får öva på att ta ställning, uttrycka din egen personliga åsikt och dina känslor. Vi tränar dessutom närvaro på scen, både genom kroppsspråket och det talade ordet. Genom olika övningar övar vi oss på att bli tryggare på scen och att våga ta plats.

Egen övning
En stor del av din musikaliska utveckling sker när du övar på egen hand, med det som du själv brinner för mest. I det här ämnet får du hjälp att hitta ett bra sätt att självständigt öva på ditt instrument, din sång eller din anpassning. Du får hjälp att utvecklas och målet är att du ska kunna öva och lära dig nya saker på egen hand.

Musikkunskap
Musik handlar om så mycket mer än att bara spela tillsammans! I ämnet Musikkunskap får du t.ex. lära dig om musikens byggstenar och teori, om hur olika instrument fungerar och låter och om viktiga händelser i musikhistorien.

Multimedia
I Multimedia-ämnet får du t.ex. pröva på att fota, filma och spela in ljud. Vi jobbar också med berättande text i form av t.ex. noveller, blogginlägg och manus. I ämnet ingår även låtskrivning och du får testa att skriva egna låtar. Du får lära dig att redigera och bearbeta i olika program på iPad och i dator.

Vardagskunskap
På vår skola är målet att du ska utvecklas mot större självständighet och delaktighet i samhället. För att uppnå det behövs kunskaper om hur man kan leva ett mer självständigt vardagsliv. I ämnet får du lära dig hantera viktiga saker i din vardag och hur datorn kan vara ett bra hjälpmedelför detta.

Matlagning
Matlagning är en viktig del av ett självständigt liv. Här får du öva på att planera och laga måltider tillsammans med klassen. Maten vi lagar äter vi tillsammans som lunch den dagen.

Ladda ner kursblad och ämnesplan

Läs även om kursens innehåll i kursbladet och ämnesplanen:

Musikverkstan på YouTube

Här kan du titta och lyssna på en låt från Musikverkstan. 

Två unga män i permobil

Kontakta oss för mer information