Assistentkursen - ej start läsåret 2023 - 2024

En ettårig assistentutbildning med både teoretiska som praktiska moment och praktikperioder.

Tre unga kvinnor gör ett tecken på teckenspråk

Om kursen

Bred och fördjupad kunskap

För dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd i skola, boende och i arbetslivet, erbjuder vi en ettårig assistentutbildning. Undervisningen sker främst på distans, med inslag av praktiska moment på plats på Furuboda folkhögskola i Yngsjö.

Upplägg

Kursen består av 40 kursveckor och sträcker sig över ett läsår. Studierna varvas med ämnen som läses helt på distans och praktiska ämnen som läses under heldagar på plats på Furuboda. Totalt förekommer 8 obligatoriska dagar av praktiska kurser på Furuboda, fördelat över 2 perioder (en period på våren och en på hösten). Under de veckor som bedrivs på distans träffas elever och handledare en gång i veckan i basgrupper i det digitala klassrummet.

Undervisningen

Du möts av lärare med hög kompetens inom funktionshinderområdet och med gedigen yrkeserfarenhet. Utbildningen leds av lärare i vård och omsorg, logoped och arbetsterapeut.

Undervisning sker på plats i samband med höstterminens uppstart, vårterminens avslutning och utöver det 8 dagar på plats fördelat över 2 perioder.

Flera av de som går Assistentkursen jobbar lite vid sidan om studierna.

Ladda ner kursblad och ämnesplan

Läs även om kursens innehåll i kursbladet och ämnesplanen:

 

Kontakta oss för mer information