Ansökan långa kurser

Sök till våra långa kurser på Furuboda folkhögskola i Yngsjö! Information om hur ansökan går till och om våra antagningskriterier.

Fem personer sitter inomhus vid ett fönster, de är glada

Ansökningsinformation och antagningskriterier

Så här går ansökan till

Välkommen med din ansökan!

Ansökningsförfarandet varierar beroende på kurs. Läs om vad som gäller för respektive kurs nedan.

Allmän kurs Framtid, Allmän kurs Bas, Hundkursen, Musikverkstan och På väg igen

Antagning till dessa kurser sker i tre steg:

1. Här-och-nu-samtal

Kontakta skolkansliet och boka tid för ett Här-och-nu-samtal - ett personligt studiebesök. Kontakta Eleonor Kier på eleonor.kier@furuboda.se eller telefon 044-781 46 76. Mer kontaktuppgifter, se längre ner på sidan.

Allmän kurs Framtid, Allmän kurs Omvärld, Baskursen, Hundkursen, Musikverkstan och På väg igen - sista ansökningsdag till Här-och-nu-samtal den 1 mars. Har du missat detta datum, hör av dig till Eleonor Kier 

2. Prova-på-dagar  (OBS! Ansökan öppnar 1 september)

Sök till Prova-på-dagar via ansökningsformuläret på Schoolsoft eller via blankett:

Information om sista ansökningsdag till Prova-på-dagar finns på respektive kurssida. Länkar till kurssidorna finns i den gula rutan ovan. Skolan antar ingen till dessa kurser utan att man först har Provat på, om inte särskild överenskommelse görs.

3. Sök till kursen

När du varit på Prova-på-dagar och vill söka, ansök via ansökningslänken på respektive kurssida.

Det är viktigt att ansökan är fullständig ifylld. Bifoga ett läkarintyg om du har någon diagnos som behöver bekräftas. Vid behörighetsstudier ska även kopia på betyg från grundskola eller gymnasium bifogas.

 

Allmän Kurs Behörighet

1. Skicka in din ansökan via ansökningsformuläret här

 

2. Efter inkommen ansökan blir du kontaktad för bokning av samtal och studiebesök.

 

Musiklinjen

1. Skicka in din ansökan senast 1 april 2024.

 

2. Du blir kallad till antagningsprov och intervju som kommer vara v.17 på Furuboda Folkhögskola, Yngsjö. Valbara låtar läggs upp på Musiklinjens kurssida.

 

Musikproduktion – distanskurs på halvfart 

Skicka in din ansökan senast den 1 maj 2024. 

 

Vi gör ett urval baserat på ditt personliga brev samt ett arbetsprov. Bifoga en pdf där du behandlar följande:  

  • Dina musikaliska erfarenheter samt din erfarenhet
    av musikproduktion 

  • Varför du vill gå kursen och vad du vill få ut av den  

  • Vilket inspelningsprogram du använder/vill använda 

Arbetsprovet ska bestå av en valfri musikalisk inspelning där du är delaktig som låtskrivare eller musiker. Beskriv din roll i inspelningen i det personliga brevet. Inspelningen behöver inte vara utförd i studio utan kan även bestå av en mobilinspelning eller liveupptagning. Syftet är att vi vill få en bild av dig musikaliskt som stämmer överens med det du skriver i ditt personliga brev.

Vi kommer att anta de deltagare som vi tror har intresset, viljan och rätt förutsättningar att genomföra och tillgodose sig utbildningen. Vi baserar inte urvalet på de som har mest kunskap inom musikproduktion så var noggrann när du beskriver din kunskapsnivå på området. 

Antagningskriterier för långa kurser på Furuboda i Yngsjö

För att antas till en lång folkhögskolekurs ska den sökande ha fyllt 18 år det år kursen börjar.

För att du som har behov av stöd från personal i din vardag, ska kunna få ett rum på Furubodas anpassade internat, är det viktigt att du ansöker och får insatsen boendestöd beviljad av din hemkommun.

Betyg är inte avgörande för att få en plats på en kurs eller inte. Däremot är skolans bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig en kurs av stor betydelse vid antagningen.

En del i folkhögskolepedagogiken är att det är i gruppen man växer och utvecklas varför stor vikt läggs vid klassammansättningen.

Till skillnad från övriga skolväsendet som lyder under skollagen, finns ingen lagstiftning som reglerar folkhögskolan, varför varje folkhögskola ansvarar för sin egen antagning.

Allmänna regler och riktlinjer 

Alla ämnen som ingår i kursen är obligatoriska. Individuella schema upprättas. 

Vid frånvaro över 15% kommer inga omdömen att utfärdas eller intyg att utlämnas. Ledighet påverkar.

Studierna kan inte påbörjas förrän samtliga avtal är undertecknade.

Studierna är kostnadsfria. Alla studerande på skolan betalar en serviceavgift (1580:- läsåret 24/25). För Musiklinjen och Musikproduktion gäller andra kostnader, se deras kurssidor för mer information. I vissa kurser tillkommer kostnad för kurslitteratur. Alla som bor på skolan faktureras logi, mat och eventuella behandlingsinsatser enligt i förväg upprättat avtal.

Din ansökan registreras med personuppgifter i Furubodas redovisningssystem samt i SchoolSoft.

 

Kontakt långa kurser