Allmän kurs Bas

Allmän Kurs-BAS Vår vardag och omvärld, din självständighet!  I denna anpassade kurs läser vi ämnen som utvecklar dig på flera olika sätt. I alla ämnen tittar vi både på din vardag och händelser i omvärlden. Det kan vara både stort och smått, att utföra uppgifter både enskilt och tillsammans i deltagargruppen. Allt för att ge dig bättre koll på din start i vuxenlivet och som samhällsmedborgare. För dig som gått anpassad gymnasieskola men även för dig som tidigare har studerat annat vis.  

Fyra personer framför en höstgul björk

Om kursen

Syfte och målsättning

Genom att dagligen samtala, läsa och skriva får du utveckla dina möjligheter att kommunicera. Med språket tänker vi och lär oss. Ett rikt språk ger dig bättre förutsättningar att bli delaktig i samhället och vår omvärld.

Arbetsmetod

Vi arbetar både praktiskt och teoretiskt, i mindre grupper och utifrån dina förutsättningar och mål.

I de olika ämnena är deltagarna med och påverkar innehållet, både med egna erfarenheter, intressen eller bara nyfikenhet att lära mer. I anslutning till studierna gör vi studiebesök och bjuder in externa föreläsare.

Ämnesplan

Språk
Att kunna läsa, skriva, tala, lyssna och förstå är viktigt för att vara en självständig och delaktig människa i vårt samhälle. I ämnet svenska tränas detta genom olika övningar och uppgifter, både i grupp och enskilt. Ämnet engelska tränas på grundläggande nivå i form av olika begrepp med målet att kunna föra och förstå en enklare form av kommunikation.

Vardagsmatematik
I vår vardag möts vi av siffror i olika sammanhang; när vi handlar, läser tidtabeller eller tittar på klockan. Vi arbetar med att göra dig säkrare på alla dessa siffror.

Geografi och natur
Deltagarna bestämmer tillsammans vad vi vill fördjupa oss i och lära oss mer om inom dessa områden. Det kan till exempel vara studier kring djur i naturen, allemansrätten eller resande i Norden med hjälp av tv-serien Geografens testamente.

Tema
Vi arbetar med aktuella teman i vår omvärld. Varje läsår arbetar vi under några veckor med ämnesövergripande teman. Du är med och påverkar innehållet i temat och vi arbetar ibland enskilt och ibland i grupp kring temat vi valt.

Socialt samspel
Vi övar på att tala inför och lyssna på andra och att framföra egna åsikter i diskussioner och värderingsövningar. Vi planerar och genomför också olika trivselaktiviteter, till exempel Nobelfest. Du får möjlighet att välja ämnen som lektionerna ska ta upp.

Omvärldskunskap
Att få en förståelse för hur samhället fungerar och vad den enskilde kan ha för nytta av detta är en viktig del i det här ämnet. Vi tittar på, pratar om och gör uppgifter kring aktuella nyheter för att öka kunskapen och medvetenheten om det som händer och har hänt i vår omvärld.

Fritid och framtid
Här ligger koncentrationen på förberedelser för fritid, boende och arbete under tiden efter Furuboda. Hur ska livet se ut då?

Vi läser om föreningslivet och provar på olika aktiviteter. Ibland tar vi del av varandras erfarenheter eller bjuder in någon som kan berätta om sin aktiva fritid. Vi gör studiebesök, erbjuder praktik och tittar på olika boendeformer – allt för att du ska vara förberedd på livet i framtiden.

Kost och hälsa
Syftet med detta ämne är att på ett skapande sätt få kunskap om kostens och hälsans betydelse för kroppen och därigenom förbättra sin hälsa och livskvalité. Även att lära sig använda sina sinnen mer vid praktiskt arbete i köket såsom matlagning och bakning. Att även på ett enkelt och grundläggande sätt få kunskap om näringslära och livsmedel.

Idrott och simning
Vi provar på många olika aktiviteter som gympa, rullstolsbasket, löpning, stavgång, brännboll, orientering, boccia mm. Alla kan vara med och idrotta på sina egna villkor. Vi tränar hela kroppen genom att simma och vattengympa. Vi övar också på att vara under vattnet, att kunna flyta och slappna av.

Skapande verkstad
Att skapa i bild och form ger utlopp för och möjlighet att utveckla kreativiteten. Detta görs genom att prova på och lära känna olika material och tekniker inom området. Ibland genom gemensamma övningar och uppgifter och ibland genom individuella. Målet är att hitta glädjen i och få utlopp för skaparkraften.

Musik
Vi spelar rock, pop och dansmusik med keyboard, gitarr, trummor, bas och anpassade instrument. Vi lyssnar på musik och lär oss om artister och band. En del musikhistoria och instrumentlära ingår också.

Ladda ner kursblad och ämnesplan

Läs även om kursens innehåll i kursbladet och ämnesplanen:

Kontakta oss för mer information